مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

دعاوی پولی و بانکی

وکیل دعاوی بانکی و بیمه ای

با توجه به عقد قراردادهای از پیش نوشته شده توسط بانک ها و شرکت های بیمه ای و عدم رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب بانک و بیمه مرکزی ایران ،این امر منجر به تضییع حقوق اشخاص بسیاری در جامعه میگردد که متاسفانه عدم شناخت و آگاهی افراد از حقوق خود در این حوزه موجب گسترش پایمال شدن این حقوق توسط شرکت های بیمه ای و بانک ها گردیده است ،  گسترش روزافزون قوانین و مقررات متعدد در زمینهه فعالیت این ارگان ها و تصویب بخش نامه ها و مصوبات از جانب بانک مرکزی و بیمه مرکزی لازمه استفاده از وکلای متخصص در این زمینه را مطرح مینماید.

وکیل مسیح قاسمی  بعنوان وکیل حقوقی در اصفهان ضمن آگاهی از جمیع مقررات مربوط به این حوزه فعالیت و  با توجه به داشتن تخصص و تجربه کاری خود در این زمینه توانسته است  ازحقوق بسیاری از افراد  که در معرض تضییع قرارداشته است صیانت نماید و مانع از بین رفتن حقوق ایشان گردد .کارکرد عملی ایشان ،وی را بعنوان وکیل خوب در دعاوی بانکی شناخته نموده است

در ادامه به برخی از دعاوی بانکی و بیمه ای صورت پذیرفته توسط وکیل مسیح قاسمی اشاره میگردد :

 

جلوگیری از فروش اموال توسط بانک ها
-الزام بانک ها به پیروی از دستورالعمل های بانک مرکزی
-جلوگیری از اخذ بهره غیر قانونی وام های اخذ شده
-الزام به پرداخت وام ها
-الزام به پرداخت اصل و فرع وجوه سپرده
-الزام شرکت های بیمه ای به پرداخت دیات
-الزام شرکت های بیمه ای به پرداخت خسارات

-الزام صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت دیات
-سایر دعاوی

تماس با وکیل

آیکون فهرست اگر عجله دارید و میخواهید با وکیل مشورت کنید.

آیکون فهرست اگر نیاز به راهنمایی در خصوص خدمات دارید.

 

تماس با وکیل