دعاوی تجاری و مالکیت معنوی

وکیل امور  مالکیت

امور  مالکیت معنوی از جمله اموری است که به دلیل عدم آشنایی بسیاری با قوانین و مقررات در این زمینه و سواستفاده افراد سود جو در برخی موارد موجبات بروز خسارات و هزینه های سنگینی بر سایرین میگردد و این درحالی است که با گسترش روابط تجاری و تسهیل در این امر با استفاده از فناوری های نوین و اینترنت و مبحث برندینگ برای کسب و کارها استفاده از وکیلی که با قوانین مالکیت فکری آشنایی دارد میتواند راهگشای مشکلات و موانع حقوقی حادث شده برای آن مجموعه تجاری گردد .برای ارتباط با بهترین وکیل ملکی در اصفهان با ما تماس بگیرد.

از طرف دیگردر برخی موارد اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر مبنای قانون تجارت روابط ایشان با سایرین شکل میگیرد از بدو تاسیس تا انحلال فعالیت تجاری به هر دلیل از جمله ورشکستگی ،از حقوقی برخودارمیباشند که قانونگزار در راستای حمایت از ایشان وضع نموده است که وکیل متبحر در این امور چه به صورت مشاور حقوقی شرکت ها و افراد و چه به صورت وکیل دعاوی خاص در این زمینه کمک موثری به احقاق حقوق ایشان مینماید.

وکیل مسیح قاسمی  بعنوان بهترین وکیل دعاوی تجاری با وکالت در دعاوی گوناگون حقوقی و کیفری مربوط به امور تجاری و مالکیت معنوی بعنوان بهترین وکیل تجاری  شناخته شده است  و تعهد و پایمردی خود را جهت حفظ حقوق موکلین خود بکارمیگیرد. ایشان با آشنایی با موارد تخصصی و قوانین حقوق تجاری و مالیکت معنوی و تجربه در دعاوی متعدد تقریبا در تمامی این پرونده ها پیروزی را برای موکلین به ارمغان آورده است  .کارکرد عملی ایشان ،با توجه به پیروزی در اکثر پرونده های تجاری وی را بعنوان وکیل خوب در دعاوی تجاری و وکیل خوب در دعاوی مالکیت معنوی شناخته شده نموده است.

در ادامه به برخی از دعاوی تجاری و مالکیت معنوی صورت پذیرفته توسط وکیل مسیح قاسمی اشاره میگردد :

-امور ورشکستگی و تصفیه

– دعاوی مرتبط با ثبت علامت ، لوگو ، برند و اسم تجاری

-دعاوی حقوق مالکیت فکری و معنوی

-ابطال اسناد مربوط به علامات تجاری و برند و اسم تجاری

-اصلاح و ابطال صورتجلسات شرکت ها

-انحلال و تصفیه  شرکت های تجاری

– سایر دعاوی

تماس با وکیل

آیکون فهرست اگر عجله دارید و میخواهید با وکیل مشورت کنید.

آیکون فهرست اگر نیاز به راهنمایی در خصوص خدمات دارید.

 

تماس با وکیل