مشاوره حضوری

مشاوره حضوری با وکیل

1 – تماس تلفنی مستقیم با وکیل مسیح قاسمی(تلفن همراه وکیل مسیح قاسمی 09131705100)

2 – ارسال پیام به تلفن همراه وکیل مسیح قاسمی با ذکر مشخصات و موضوع مشاوره

3- ارسال پیام از طریق هریک از پیام رسانهای ذیل این صفحه با ذکر موضوع مشاوره

پس از برقراری ارتباط با وکیل مسیح قاسمی از طرق فوق منتظر اعلام زمان حضور در دفتر وکالت از ناحیه ایشان یا دفتر وی باشید.

تماس با وکیل

آیکون فهرست اگر عجله دارید و میخواهید با وکیل مشورت کنید.

آیکون فهرست اگر نیاز به راهنمایی در خصوص خدمات دارید.

 

تماس با وکیل