صلح و سازش

صلح و سازش در داوری

طولانی بودن رسیدگی های قضایی از یک سو و نیاز جامعه و بالاخص تجار قانونگزاران را برآن داشت تا به تاسیس نهادی قانونی بنام داوری که موجب تسریع رسیدگی به اختلافات طرفین است اقدام نماید .

حسن بزرگ این تاسیس این است که اشخاص میتوانند از اینکه  فردی در کسوت قضاوت حتما به اختلافات ایشان با این همه بروکراسی اداری رسیدگی کند صرف نظر کرده و از قضاوت افراد متخصص دیگری بهره بگیرند .برای این منظور طرفین میتوانند هرگونه اختلافی را که منع قانونی نداشته باشد با توافق قبلی و یا بعدی به یک نفرداور ارجاع دهند تا ایشان نسبت به رفع اختلاف ایشان با صدور رای اقدامات مقتضی را انجام دهد.

در این راستا وکیل مسیح قاسمی با طی دوره های متعدد تخصصی در زمینه داوری و اخذ گواهینامه های معتبر از نهادهای برگزاری داوری از جمله کانون وکلای دادگستری اصفهان بعنوان داور در بسیاری از اختلافات طرفین شرکت نموده و نسبت به صدورآرای داوری متعدد به نفع ذی حقان اقدام نموده است.

عملکرد وکیل مسیح قاسمی که به عنوان وکیل شرکت در اصفهان نیز فعالیت میکند, بعنوان داور باعث گردیده است که بعنوان بهترین داور در اختلافات طرفین حاضر گردیده وآرای لازم الاجرا از طریق اجرای احکام دادگستری را صادر نموده است.

 

برخی اقدامات ودعاوی مربوط به داوری که توسط وکیل مسیح قاسمی انجام گرفته است:

 

-شرکت در جلسات اختلافی طرفین و دریافت مدارک و تنظیم صورتجلسات و قرارداد داوری

-صدور رای داوری

-ابلاغ رای داوری

_صدور اجراییه بروی آرای داوری

-ابطال کل یا جز رای داوری

وسایر دعاوی مرتبط

  صلح وسازش

 همچنین وکیل مسیح قاسمی که وکیل ملکی در اصفهان نیز می باشد, با حضور در جلسات صلح و سازش فی مابین طرفین اختلاف اقدام به برقراری صلح و سازش فس مابین طرفین نموده ومانع از مراجعه طرفین به دادگاهها و صرف وقت و هزینه های دادگاهی ایشان گردیده است و در این راستا با تنظیم صورتجلسات و توافق نامه های قانونی و لازم الاجرا فی مابین طرفین اختلافات ایشان را منتفی نموده است.

 
 

تماس با وکیل

آیکون فهرست اگر عجله دارید و میخواهید با وکیل مشورت کنید.

آیکون فهرست اگر نیاز به راهنمایی در خصوص خدمات دارید.

 

تماس با وکیل