مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

ویژگی های مشاور حقوقی شرکت ها 1

ویژگی های مشاور حقوقی شرکت ها 1

اولین ویژگی بارز یک مشاور حقوقی شرکت دانش و تبحر وی در زمینه قوانین و مقررات مربوط به حوزه فعالیت آن شرکت و سایر امور مربوط به شرکت هاست ،همچنین داشتن تجربه در این زمینه  در کنار ویژگی اول نقشی مکمل درجهت کمک به شرکت در رسیدن به اهداف خود است .مشاور حقوقی شرکت ها میبایست در نگاه اول حتما وکیل پایه یک دادگستری بوده که نه تنها با قوانین و مقررات مربوطه آشنایی کامل داشته باشد بلکه سابقه طرح و دفاع از دعاوی متعددی که مربوط به مسایل و مشکلات آن شرکت است را در سوابق کاری خود داشته باشد .

خوشبختانه امروزه مدیران لایق و کاربلد شرکت های تجاری به این مهم دست یافته اندکه همراه مسیر موفقیت خود در شرکتشان نیازمند مشاور حقوقی بوده تا از همفکری با وی از بروز خسارات و هزینه های تصمیماتشان بکاهند زیرا هر تصمیمی مسلما عواقبی چه خوب و چه بد بهمراه دارد و لیکن وکیلی که دارای دانش و تجربه کاری بوده باشد  در زمینه امور حقوقی در مسیر تاریک آینده شرکت میتواند چراغی باشد تا بهترین تصمیمات زیر نظر وی و با رعایت قوانین و مقررات بدست آید.

مسیح قاسمی وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی شرکت ها آماده همکاری با مدیران بادرایتی است که به هیچ چیز جزموفقیت فکر نمیکنند.تماس با وکیل