مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

ویژگی مشاور حقوقی شرکت ها 2

ویژگی مشاور حقوقی شرکت ها 2

از دیگر ویژگی های مشاور حقوقی شرکت علاوه بر دانش و تجربه کاری در زمینه مسایل حقوقی به مسایل مربوط به شخصیت مشاور حقوقی و نحوه تفکر وی باز میگردد .از جمله ویژگی های بارز شخصیتی که حتما مشاور میبایست داشته باشد داشتن تعهد کاری و حس مسئولیت پذیری نسبت به امور شرکت و صداقت در رفتار و گفتار است  .داشتن خصوصیات شخصیتی بارز فوق میتواندموجب تقویت روحیه کاری در سایر افراد و کارکنان شرکت گردیده و برآیند آن دستیابی به موفقیت شرکت است .

از آنجایی که مشاور حقوقی شرکت بعنوان امین مدیران شرکت است که با اطلاع از سیاست ها و عملکرد شرکت بهترین راهکارهای حقوقی را در نظر میگیرد و شرکت را در بزنگاه های حساس از تصمیمات غیر منطقی بدور میسازد بایستی به نوعی شرکت متبوع خود را خانه دوم خود قلمداد نماید که این مهم با روحیه تعهد داشتن و مسئولیت پذیری در افراد بروز مینماید .

مسیح قاسمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شرکت هاتماس با وکیل