مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

ضرورت حضور مشاور حقوقی شرکت

ضرورت حضور مشاور حقوقی شرکت

امروزه با توجه به گستردگی مباحث مربوط به تجارت بالتبع شکل گیری شرکت ها و استفاده ازدانش و تبحر افراد جامعه در بکارگیری کار گروهی جهت رسیدن به موفیقت و اهداف برنامه ریزی شده امری حیاتی برای شرکت ها میباشد  و به همان اندازه عدم استفاده از افراد متخصص و کاردان موجب بروز خسارات و هزینه های ناخواسته و فراوانی برای شرکت ها میگردد که چه بسا مسیر موفقیت شرکت را به داراز بکشاند و در بدترین حالت موجب ورشکستگی شرکت گردد .بنابراین استفاده از نیروی متخصص و متبحر در تمامی زمینه های فعالیتی شرکت برگ برنده ای در دستان مدیران آن شرکت برای گذر از پیچ و خم های دشوار در مسیر بازرگانی و موفقیت آن شرکت میباشد .

میدانیم که امروزه در کلیه مباحث مربوط به شرکت ها ،بحث مراعات قوانین و مقررات از جمله مواردی است که شرکت ها در تمامی زمینه های کاری از جمله نیروی انسانی  و خرید و فروش ها و قراردادهای متعدد و غیره امری اجتناب ناپذیر بوده و این مهم ضرورت حضور مشاور حقوقی در شرکت را فراهم می آورد تا همچون بازویی در کنار مدیران شرکت ،سیاست ها و راهبردهای آنان را درجهت کسب موفقیت روزافزون کند .حضور مشاور حقوقی شرکت نقطه اتکایی برای مدیران در جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وعاملی جهت احقاق حقوق شرکت است .

قطعا شرکتی که دارای مشاور حقوقی میباشد از شرکت رقیبی که فاقد این مهم است متمایز بوده و این تمایز در دراز مدت و بلکه کوتاه مدت موجب پیشی گرفتن آن شرکت از رقبا با کاهش هزینه های مربوطه خواهد شد.

مسیح قاسمی وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی شرکت ها  با سابقه همکاری در شرکت های متعدد آماده ارایه خدمات مشاور حقوقی شرکت ها به شما عزیزان است.تماس با وکیل