مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

مطالعه پرونده حقوقی

مطالعه پرونده حقوقی یا کیفری افراد در محاکم قضایی و سایر ادارات و ارگانهای دولتی از جمله ابتدایی ترین و مهمترین اقداماتی است که وکلای با تجربه و حاذق نسبت به آن میبایست اقدام نمایند چرا که در خلال مطالعه پرونده ممکن است مدارک و یا اقاریری از طرف دعوی و اظهارات موکل کشف نماید که در استیفای حقوق موکل موثر بوده و مسیر پرونده را به سمت پیروزی موکل سوق دهد .

بنابراین اگر چه لازمه وکالت در پرونده های اشخاص حقیقی و حقوقی طرح و یا شروع دعوی توسط وکیل میباشد ولیکن در شرایط غیر از این ،مطالعه پرونده برای دفاع در آینده یا تنظیم اوراق و لوایح قضایی اولین رکن دفاع در محاکم از حقوق افرادی است که دعوی را تا مراحلی پیش برده اند .

وکیل مسیح قاسمی در تمامی پرونده هایی که نیازمند مطالعه میباشد با مراجعه به موقع به محاکم و مطالعه و در برخی شرایط عکسبرداری کامل پرونده ها اقدام مینماید و سپس نسبت به تدوین استرانژی موفقیت برای موکلین اقدام مینماید.در صورت نیاز به ارتباط با وکیل حقوقی در اصفهان با مسیح قاسمی تماس بگیرید.

تماس با وکیل

آیکون فهرست اگر عجله دارید و میخواهید با وکیل مشورت کنید.

آیکون فهرست اگر نیاز به راهنمایی در خصوص خدمات دارید.

 

تماس با وکیل