مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

هنر دفاع در دعاوی 1

هنر دفاع در دعاوی 1

دفاع از حق و حقیقت مقوله ای است بسیار سخت و حساس و به همان اندازه از بین بردن باطل بسیار جذاب و دلنشین است.

انسان ذاتا دنبال حق و حقیقت است گرچه در برخی موارد به هر دلیلی از دایره منطق خارج میگردد ولیکن فطرتا انسان جویای حقیقت است دلیل آن نیز این است که هنگامی که حقی پایدار و اثبات میگردد انسان در وجود خویش احساس رضایت مینماید، اما دستیابی به این حس رضایت و آرامشی که درپی آن بوجود می آید ، کاری بسی سخت و دشوار است چرا که فصیحترین و بلیغ ترین زیان ها نیز قادر به بیان تمامی جوانب حق نبوده و نیست و از طرف دیگر نیز باهوشترین افراد ممکن است در برابر این زبان بلیغ، تحت تاثیر مواردی از شناخت و تمیز حق از باطل  دچار گمراهی شوند.

به هر روی هرشخصی برای اثبات حقانیت خود دستاویز به هرآنچه دارد میگردد تا ذهن مقام تصمیم گیر یا اصطلاحا قاضی را به سمت خود بکشد و از این مقوله به نوعی تعبیر به جنگ نظرات و بیان عقاید و جلب توجه مینمایند .برای این منظور شخص وکیل مدافع میبایست از تمامی موارد تاثیر گذار بهره ببرد و تمام وجود خویش را برای اثبات حق بکارگیرد .داشتن دانش و تجربه درکنار علم به روانشناسی افراد و علم کلام و آگاهی داشتن از استراتژی و تاکتیک های دفاعی و استفاده به موقع از آن در کنار دانش علم حقوق و آگاهی از قوانین و مقررات بسیار متعدد در این زمینه به وکیل مدافع امکان پیروزی در دعوی و احقاق حقوق موکل خود را میدهد.

 وکیل مسیح قاسمی بعنوان وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی شرکت ها  همواره با مطالعه و بروز نگه داشتن دانش خود در باب قوانین  ومقررات اهتمامی ویژه به علوم کلام و روانشناسی افراد و استفاده از تاکتیک های متنوع و گوناگون در راستای احقاق حق موکلین خود داشته و دارد.تماس با وکیل