مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

هنر دفاع در دعاوی 2

هنر دفاع در دعاوی 2

دفاع کردن نیز نوعی جنگیدن است و برای جنگیدن آماده سازی قبلی و تدوین استراتژی لازم است.

برای یک دفاع هوشمندانه میبایست قبل از هرچیز آماده دفاع شد و اولین اقدام برای آماده شدن بررسی کامل مدارک و مستندات موکل و طرف دعوی است که این مهم با برگزاری جلسه حضوری با موکل و شنیدن و بررسی مدارک ایشان وهمچنین مطالعه پرونده مطروحه در مواردی است که پرونده ای مطرح شده است بدست می آید.پس از این مرحله طبقه بندی نمودن موضوع دعوی و درجه بندی اهمیت دلایل و مدارک جهت دفاع از حقوق موکل و برطرف نمودن ابهامات با برگزاری جلسات متعدد با موکل از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

تحقیق پیرامون موضوع دعوی و مطالعه نظرات متعدد بزرگان علم حقوق و بررسی استدلالات مربوط به موضوع دعوی و همچنین بررسی دقیق قوانین و مقررات مربوطه و آرا وحدت رویه که حکم را قانون را دارند و انطباق استدلالات مطروحه و موارد قانونی با موضوع حقی که قرار است به اثبات برسد و از تضییع آن جلوگیری شود از مهمترین مراحل آماده سازی جهت دفاع از حق است .

پس از بررسی دلایل و مستندات و بررسی و تحقیق در خصوص موضوع دعوی، تدوین استراتژی و تاکتیک های دفاعی از اهمیت بالای برخوردار است چرا که در این مرحله تجربه کاری وکیل در مواجهه با دادگاهها است که به کمک ایشان آمده و مدیریت جلسه دادرسی را در دست گرفته که این مهم کمک به متقاعد سازی مقام تصمیم گیر مینماید.اهمیت این مرحله به گونه ای است که حتی با داشتن انبوهی از دانش و اطلاعات در خصوص موضوع دعوی چنانچه دفاع بر مبنای استراتژی از پیش تعیین شده نباشد احتمال شکست را بسیار زیاد مینماید.

وکیل مسیح قاسمی بعنوان وکیل خوب در اصفهان با سابقه دفاع و پیروزی در اکثر دعاوی قضایی با جدیت و اهتمام لازم کلیه مراحل اماده سازی برای دفاع از حقوق یکایک موکلین خود را تدوین مینماید.تماس با وکیل