مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

هنر دفاع در دعاوی 3

هنر دفاع در دعاوی 3

دفاع هوشمندانه شامل استفاده از تمامی ظرفیت علمی و قوانین مرتبط پیرامون موضوع دعوی است.

برای یک دفاع هوشمندانه اولین اقدام وکیل این است که موضوع دعوی و خواسته طرفین را بخوبی و بوضوح تشخیص داده و در این راستا از تمامی ظرفیت های علمی خود از جمله اندوخته دانش خود و مطالعه موردی پیرامون موضوع و تحقیق در خصوص قوانین جدید و آرا وحدت رویه مربوطه اطلاع حاصل نماید و سپس در قالب لایحه تمامی موارد مرتبط را بصورت جامع و مانع به دادگاه ارائه دهد.

امروزه با توجه به افزایش رسیدگی های دادگاهها و مدت زمان کوتاه رسیدگی های دادگاهی و وقت اندک در دفاع وکیل خوب میبایست حتما لایحه ای از پیش آماده نموده و به دادگاه ارائه نماید تا در جهت احقاق حق موکل خود از مطلبی فرگذار ننموده باشد.البته ذکر این نکته نیز بسیار مهم است که در هر جلسه رسیدگی الزاما نمیبایست لایحه ارائه نمود که این مهم در بحث استراتژی دفاعی مطرح میگردد ولیکن با توجه به رویه حاکم به طور جد توصیه به تنظیم لایحه و ارائه ان به دادگاه با حفظ استراتژی دفاعی میگردد.

اما برای تدوین یک لایحه جامع میبایست سعی شود تمامی موضوعات مرتبط به خواسته و موضوع دعوی جهت تبیین و روشن نمودن موضوع اصلی مطرح شود و در دفاعیات شفاهی نیز نوک پیکان موضوعات اصلی را هدف قرار دهد و از طرح مطالب حاشیه ای جدا خودداری شود.

هنر دفاع مانند یک مبارزه ایست که در برخی موارد میبایست دفاع و در برخی موارد حمله نمود و در تمامی زمان مبارزه بایستی با حفظ آرامش نسبت به مدیریت زمان و جلسه دادرسی و طرفین دعوی نیز هوشیار بود تا نتیجه نهایی و مورد نظر حاصل شود .

مسیح قاسمی وکیل پایه یک دادگستری بعنوان  وکیل خوب در اصفهان با سالها تجربه اهتمام ویژه ای به دفاع از حقوق موکلین خود داشته و از هیچ تلاشی برای احقاق حق ایشان فروگذار نمینماید.تماس با وکیل