کاهش جرایم مواد مخدر

کاهش جرایم مواد مخدر

کاهش جرایم مواد مخدر در وب سایت مسیح قاسمی:

رواج مخدر ها در جامعه علاوه بر آسیب های اجتماعی و اقتصادی ای که به مردم زده است, از نظر قانونی هم مجازات سنگینی برایش در نظر گرفته شده است. اگر فردی هرگونه ارتباطی با مواد مخدر اعم از فروش, مصرف, حمل یا تولید داشته باشد, مجرم شناخته شده و مجازات می شود. قانون به دلیل اینکه مواد مخدر آسیب های بسیاری را در جامعه ایجاد می کند, با اعمال قانون های بسیار برای مجرمان از این عامل جلوگیری می کند.

در 7 تیر سال 1401 مجلس برای محکومین حبس مواد مخدر که فاقد سابقه جرایم مواد مخدر و کیفری بوده اند, تخفیف مجازات صادر کرد. همچنین بر اساس قانون 36 اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال 76, بر اساس شرایطی امکان کاهش جرایم مواد مخدر و نصف کردن مدت مجازات نیز فراهم شده اینکار توسط مسیح قاسمی که بهترین وکیل مواد مخدر در اصفهان امکانپذیر است.

جرایم مواد مخدر چیست ؟

مواد های مخدر انواع زیادی دارند و شامل یک ترکیب طبیعی یا شیمیایی هستند. این عامل موجب تغییرات و ایجاد اختلال در سیستم عصبی افراد می شود. علاوه بر اینکه مواد مخدر باعث ایجاد مشکل در سیستم عملکرد مغز می شوند, باعث ایجاد اعتیاد در مصرف فرد نیز خواهند شد. میزان تاثیرات مخدر ها در افراد متفاوت است, اما وجه اشتراک تمام آنها اختلال در مغز و اعتیاد است.

قوانین مرتبط با کاهش جرایم مواد مخدر چیست ؟

از آنجایی که مواد مخدر و مواد روان گردان سیستم عصبی وی را مختل می کنند و زندگی خود, خانواده و جامعه را با آسیب مواجه می کند, باعث ممنوعیت آن در بیشتر کشور های جهان شده است. در کشور ما ایران, قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی قوانین سفت و سختی را در برابر این افراد اعلام کرده اند. در واقع نه تنها هر مواردی که با مواد مخدر در ارتباط باشد جرم شناخته شده است, بلکه جرایمی که در اثر مصرف این مواد ایجاد می کند مانند قتل, سرقت و… نیز جزو قوانین مورد توجهه قرار گرفته اند. در شرایط خاصی این جرم ها جزو طرح کاهش جرایم مواد مخدر نیز می توانند قرار بگیرند. همچنین جرایم مواد مخدر که به طور مستقیم با آن ارتباط دارد به شرح زیر است.

 •  وارد کردن انواع مواد مخدر و روان گردان
 • صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان
 • ارسال مواد مخدر و روان‌گردان
 • حمل مواد مخدر
 • اخفای مواد مخدر و روان‌گردان
 • خرید مواد مخدر و روان‌گردان
 • فروش مواد مخدر و روان‌گردان
 •  توزیع مواد مخدر و روان‌گردان
 •  استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن
 • در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روان‌گردانچ

  کاهش جرایم مواد مخدر | هوش سان

  کاهش جرایم مواد مخدر

قانون کاهش جرایم مواد مخدر چیست؟

بر اساس ماده 38 قانون اصلاح مواد مخدر سال 76 دادگاه در صورتی میتواند مجازات را تا نصف کاهش دهد که امکان جهات تخفیفی وجود داشته باشد. تخفیف مجازات اعدام مواد مخدر به صورتی است که دادگاه می تواند درخواست او برای عفو را به کمیسیون تخفیف و عفو ارسال کند. همچنین اگر فرد به حبس ابد محکوم شده باشد، دادگاه این اختیار را دارد تا حکم وی را تا 15 سال حبس کاهش دهد. بعضی از دلایلی که در قانون جزا باعث کاهش مجازات مواد مخدر می شود به شرح زیر است.

آیا امکان تخفیف مجازات مواد مخدر وجود دارد؟

 1. همکاری متهم در شناسایی شریک یا شرکای وی و به دست آوردن مدارک لازم
 2.  اوضاع و احوال خاص مرتکب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه
 3. اعلام متهم قبل از تعقیبش و اقرار به جرایم مواد مخدر
 4. پشیمانی متهم
 5. حسن سابقه
 6.  وضعیت خاص جسمانی
 7. چگونگی اعمال کاهش جرایم مواد مخدر

اگر دادگاه تشخیص دهد مجرم لایق تخفیف است؛ باید دلایل خود را در پرونده مجرم ذکر کند, تا با توجه به آن موارد کاهش جرایم مواد مخدر برای فرد صادر شود. در تبصره ماده ۳۸ قانون اصلاح مواد مخدر ذکر شده است:

«در صورتی که محکوم با نیروی انتظامی همکاری کند و باعث کشف شبکه مواد مخدر شود, دادگاه می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و بر اساس سند موجود, مجازات فرد را ضمن اصلاح کردن رأی اولیه تا نصف کم کند.»

وکیل کاهش جرایم مواد مخدر | مسیح قاسمی

وکیل کاهش جرایم مواد مخدر

شرایط افراد مشمول طرح فوریت تخفیف حبس تعزیری چیست؟

افرادی که مرتکب جرایم مواد مخدر شده باشند, در صورتی که دارای سابقه کیفری نباشند مجازات آنها به نصف کاهش می یابد. همچنین در صورتیکه دادگاه حداکثر مجازات را برای وی کافی نداند به یک مجازات دیگر فرد مجرم را محکوم می کند. در اخر این طرح مستلزم تایید توسط شورای نگهبان می باشد و تا آن زمان باید صبر کرد.

طرح تخفیف حبس شامل چه مواردی است؟

کاهش جرایم مواد مخدر برای موارد تعزیری مربوط به طرح تخفیف مجازات مواد مخدر 1401, در مواردی کاربرد دارد که مجرم فاقد سابقه کیفری باشد. در این حالت مقدار حبس وی به نصف کاهش می یابد. اگر دادگاه حداکثر مجازات کاخهش یافته را کافی نداند میتواند بسته به شرایط و اوضاع جرم ارتکابی فرد مجرم, علاوه بر مجازات تکمیلی ماده 33 قانون مجازات اسلامی می تواند یکی از موارد زیر را برای فرد مجرم انتخاب نماید.

دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر می باشد.

 1. در مجازات های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال.
 2. در مجازات های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال.
 3. در مجازات های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال.
 4.  در مجازات های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال.

انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات به شرح زیر می باشد.

 1.  در مجازات های حبس درجه ۲ تا ۲ سال.
 2. در مجازات های حبس درجه ۳ تا ۱ سال.
 3. در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه.

پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر می باشد.

 1.  در مجازات های حبس درجه ۱, یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه, برای مدت ۳ سال.
 2.  در مجازات های حبس درجه ۲, یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه, برای مدت ۲ سال.
 3. در مجازات های حبس درجه ۳, یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه, برای مدت ۱ سال.
 4.  در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر, یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه, برای مدت ۶ ماه.

  وکیل برای کاهش جرایم مواد مخدر | مسیح قاسمی

  وکیل برای کاهش جرایم مواد مخدر

وکیل برای کاهش جرایم مواد مخدر

مجازات حمل مواد مخدر بر اساس نوع و حجم آن متفاوت است, و حکم های بسیار سنگینی در بر دارد. البته در بعضی از شرایط امکان کاهش جرایم مواد مخدر برای فرد مجرم وجود دارد. این تخفیف ها شرایط خاص خودشان دارند و طی مسیری دادگاه قابل بررسی است. در آخر این تخفیف ها باعث می شود حکم حبث وی نصف شود یا حکم اعدام او برگشت بخورد. اگر نیاز به وکیل حقوقی در اصفهان دارید تنها کافیست با مسیح قاسمی تماس بگیرید. مسیح قاسمی اماده ارائه کلیه خدمات وکالت اعم از  وکیل ملکی در اصفهان و … می باشد.تماس با وکیل