مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

تنظیم انواع قراردادها

تنظیم انواع قراردادها

برکسی پوشیده نیست که لازمه انجام مراودات کاری و ارتباطات افراد جامعه بر مبنای شناخت تعهدات طرفین است .تعهداتی که هریک در مقابل دیگری برعهده میگیرند تا نسبت به تصمیم گیری در انجام امور مورد نیاز خود اقدام نمایند .پس از آشنایی و شناخت اولیه نسبت به تعهدات طرفین و پس از مذاکرات شفاهی فی مابین ،طرفین میبایست نسبت به تنظیم قرارداد مرتبط با خواسته های خود و تعهدات طرفین اقدام نمایند .به همین منظور در حقوق ایران به فراخور نیاز افراد در جامعه عقود گوناگونی مانند عقد بیع و عقد اجاره و عقد صلح و عقد مزارعه و…. بنا نهاده شده تا طرفین با اطمینان خاطر نسبت به یکدیگر، هریک تعهدات قراردادی خود را دربرابر تعهدات دیگری انجام دهند.

در این راستا اهمیت تنظیم قرارداد و درج شرایط و خواسته های طرفین قرارداد و رفع دغدغه های طرفین نسبت به احتمال بدعهدی طرف دیگر میطلبد که قرارداد ها توسط وکیلی که آشنا به شرایط قانونی قراردادها و تضمینات عدم انجام تعهدات است تنظیم گردند .

وکیل مسیح قاسمی با تجربه درخشان درزمینه تنظیم انواع قراردادهای مالی و غیر مالی و توافق نامه ها و تقسیم نامه های گوناگون تاکنون کمک شایانی به موکلین خود نمود وبا تنظیم قراردادهای قانونی چتر حمایتی گسترده ای بر حقوق موکلین خود گسترانیده است.

 
در ادامه به برخی از عقود و قرارداد های تنظیم شده توسط ایشان اشاره میگردد:
 

-تنظیم انواع مبایعه نامه و قولنامه

-تنظیم انواع اجاره نامه

-تنظیم انواع شراکت نامه

-تنظیم انواع توافق نامه و بالاخص توافقنامه طلاق توافقی

-تنظیم انواع وصیت نامه

-تنظیم انواع تقسیم نامه اموال

-تنظیم انواع تعهد نامه

و تنظیم سایر مواردی که از آن به عنوان سنگ بنای تعهدات طرفین یاد میشود.

تماس با وکیل

آیکون فهرست اگر عجله دارید و میخواهید با وکیل مشورت کنید.

آیکون فهرست اگر نیاز به راهنمایی در خصوص خدمات دارید.

 

تماس با وکیل