دعاوی امور ثبتی

وکیل دعاوی امور ثبتی

امور ثبتی از جمله مهمترین و تخصصی ترین نوع دعاوی حقوقی در محاکم و دادگاهها میباشد که در سیطره قوانین متعددی قرار گرفته است و گستردگی این قوانین میطلبد که اشخاص در مواجهه با این مشکلات در دادگاهها از وکیل آشنا با قوانین و مقررات ثبتی استفاده نمایند.

وکیل مسیح قاسمی  بعنوان وکیل ملکی در اصفهان با وکالت در دعاوی گوناگون حقوقی و کیفری مربوط به امور ثبتی بعنوان بهترین وکیل ثبتی  شناخته شده است  و تعهد و پایمردی خود را جهت حفظ حقوق موکلین خود بکارگرفته و همواره سعی بر این دارد که ذره ای از حقوق موکلین تضییع نگردد ایشان با آشنایی با موارد تخصصی حقوق ثبتی و تجربه در دعاوی متعدد تقریبا در تمامی این پرونده ها پیروزی را برای موکلین به ارمغان آورده است  .کارکرد عملی ایشان ،با توجه به پیروزی در اکثر پرونده های ثبتی وی را بعنوان وکیل خوب در دعاوی ثبتی شناخته شده نموده است.

در ادامه به برخی از دعاوی ثبتی صورت پذیرفته توسط وکیل مسیح قاسمی اشاره میگردد :

غا

-ابطال سند
-اصلاح سند
-الزام به فک رهن
-اخذ سند مالکیت قانون تعیین تکلیف
-اصلاح و ابطال اسناد قانون تعیین تکلیف
-اعتراض به عملیات های ثبتی

-افرازو تفکیک املاک

-دستور فروش

الزام اداره ثبت به صدور سند مالکیت

-اصلاح و ابطال صورت مجلس تفکیکی

-سایر دعاوی مرتبط

تماس با وکیل

آیکون فهرست اگر عجله دارید و میخواهید با وکیل مشورت کنید.

آیکون فهرست اگر نیاز به راهنمایی در خصوص خدمات دارید.

 

تماس با وکیل