مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

دعاوی امور حسبی و وراثتی

وکیل دعاوی امور حسبی و وراثتی

به مجموعه مقررات مربوط به محجورین و افراد صغیر که منجر به تعیین قیم یا امین اموال برای آنها بعنوان نماینده ایشان میگردد و وظایف این نمایندگان، قوانین امورحسبی تلقی میگردد که در زمان حیات افراد مورد استفاده قرار میگیرد اما با فوت افراد از آنجایی که یک شخصیت حقیقی از میان رفته است برای کلیه امور مالی و غیر مالی متوفی نیز قانونگزار قوانینی را جهت ایجاد نظم اجتماعی مقرر نموده است که ورثه وی ملزم به رعایت آن میباشند .با توجه به این که محجوریت از امور حادث در طول حیات انسانی میباشد و مرگ نیز به سراغ کلیه افراد خواهد آمد مسلما اختلافات و دعاوی متعددی فی مابین بستگان ایشان و وراث پیش می آید که تخصص و تجربه و آشنایی با این دست قوانین لازمه رفع اختلافات و مشکلات سلیقه ای بین این افراد میگردد.

وکیل مسیح قاسمی بعنوان  وکیل دردعاوی امور حسبی و وکیل ارث و میراث  با طرح دعاوی و دفاع از حقوق ورثه و محجورین و نمایندگان ایشان در محاکم متعدد بعنوان بهترین وکیل امور حسبی و بهترین وکیل امور وراثتی  شناخته شده است و همواره تعهد و پایمردی خود را درجهت حفظ حقوق موکلین بکار میگیرد .کارکرد عملی ایشان ،با توجه به پیروزی در اکثر پرونده های حسبی و وراثتی وی را بعنوان بهترین وکیل خانواده در اصفهان شناخته شده نموده است.

در ادامه به برخی از دعاوی حسبی و ارثی صورت پذیرفته توسط وکیل مسیح قاسمی اشاره میگردد :

-تفیذ و ابطال وصیت نامه
-تغییر نام و تغییر سن
-ابطال و اصلاح شناسنامه
-ابطال گواهی فوت
-امور غائب مفقودالاثر
-اثبات و نفی نسب
-اثبات حجر
-اثبات رشد و بلوغ
-اخذ انحصار وراثت
-ضم و عزل قیم و امین ناظر
-تخلیه و فروش ملک موروثی

– افراز و تفکیک اموال موروثی

-اخذ گواهی فرم 19 مالیات برارث متوفیان

-ابطال انحصار وراثت

-انتقال سند اموال موروثی به سایر ورثه

-خلع ید از اموال مشاعی

-تنظم و تقسیم نامه و تنفیذ آن در محاکم
-سایر دعاوی

تماس با وکیل

آیکون فهرست اگر عجله دارید و میخواهید با وکیل مشورت کنید.

آیکون فهرست اگر نیاز به راهنمایی در خصوص خدمات دارید.

 

تماس با وکیل