قبول وکالت در دعاوی اجرای احکام

اعلام وکالت در اجرای احکام کیفری

پس از اثبات حقانیت موکلین در دادگاهها بدون اجرای صحیح این احکام, هنوز حقوق موکل استیفا نگردیده است و صرفا مرحله اول آن که صدور حکم به نفع ایشان بوده است به اتمام رسیده است ولیکن مرحله اصلی دعاوی مرحله اجرای احکام است که قوانین خاص و مربوط به خود را دارد .

وکیل مسیح قاسمی  بعنوان بهترین وکیل اجرای احکام با وکالت در دعاوی گوناگون حقوقی  مربوط به کلیه امور حقوقی و خانواده و ثبتی و غیره بعنوان بهترین وکیل خانواده در اصفهان شناخته شده است  و تعهد و پایمردی خود را جهت استیفای حقوق موکلین خود با سریعترین راهها جهت اجرای حق موکلین بکارگرفته و همواره سعی بر این دارد که ذره ای از حقوق موکلین تضییع نگردد ایشان با آشنایی با قوانین حوزه اجرای احکام همواره سعی و تلاش خود را تا رسانیدن حقوق افراد به دست ایشان بکار میگیرد بطوری که کارکرد عملی ایشان ،با توجه به استیفای حقوق موکلین و چشانیدن شهد حق بر لبان موکیلن در اکثر پرونده های اجرای احکام وی را بعنوان وکیل خوب در اجرای احکام شناخته شده نموده است.

در ادامه به برخی از دعاوی اجرای احکام صورت پذیرفته توسط وکیل مسیح قاسمی که وکیل شرکت در اصفهان نیز می باشد, اشاره میگردد :

 

-دستور فروش و مزایده اموال
-توقیف حساب بانکی
-اخذ حکم جلب محکوم علیه
-توقیف اموال و املاک
-اجرای چک های صیادی
-اجرای رای داوری
-سایر دعاوی

تماس با وکیل

آیکون فهرست اگر عجله دارید و میخواهید با وکیل مشورت کنید.

آیکون فهرست اگر نیاز به راهنمایی در خصوص خدمات دارید.

 

تماس با وکیل