مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

تخلیه اماکن تجاری

تخلیه اماکن تجاری

تخلیه اماکن تجاری طبق شرایط مندرج در قرارداد اجاره با حسن نیت یا مالکیت در صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف و شورای حل اختلاف است. این دستور فقط در مورد قراردادهای اجاره بدون سرقفلی و حقوق اعمال می شود. تجارت مراقبت می کند. روال طرح دعوای انفصال به این صورت است که متقاضی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی درخواست خود را ثبت می کند. اجاره ملک و استفاده از مزایای آن برای املاک مسکونی و تجاری بسیار سودمند است و بسیاری از افراد برای راه اندازی مغازه و فروشگاه خود از دیگران ملک اجاره می کنند. طبق قرارداد اجاره موظف به پرداخت اجاره ماهانه تا پایان مدت اجاره هستند و پس از پایان مدت اجاره باید ملک را تخلیه کنند و آن را تمدید نکنند. در ادامه با وکیل حقوقی در اصفهان, وکیل مسیح قاسمی به بررسی تخلیه مکان های تجاری خواهیم پرداخت.

تخلیه اماکن تجاری | مسیج قاسمی

تخلیه اماکن تجاری

تخلیه اماکن تجاری چیست ؟

قبل از بررسی ادعای تخلیه اماکن تجاری و شرایط آن باید بگوییم کدام ملک تجاری محسوب می شود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در پروانه ساختمانی که برای هر ملک صادر می شود, نوع کاربری اعم از مسکونی, تجاری یا اداری مشخص شده است و مالک باید طبق همان پروانه از ملک استفاده کند. اما از آنجایی که گاهاً املاک تجاری مانند املاک مسکونی از طریق قراردادهای اجاره به سایر نقاط منتقل می شود, لازم است موجر و مستاجر به تعهدات قانونی خود در این زمینه پایبند باشند. مثلاً مستأجر در مدت تعیین شده ملک را به مستأجر تحویل می دهد و مستأجر در مدت استفاده اجاره را پرداخت می کند و در صورت فسخ قرارداد باید ملک را تخلیه کند.
در این صورت مستاجر می تواند با توجه به نوع قرارداد (عادی یا رسمی) و همچنین مشمول بودن آن در قانون اجاره, در صورت عدم تخلیه املاک تجاری توسط مستاجر, پرونده تشکیل دهد و موضوع را پیگیری کند. دعاوی و دادگاه ها متفاوت است. که در قسمت های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

تخلیه اماکن تجاری چیست | مسیح قاسمی

تخلیه اماکن تجاری چیست

چگونگی طرح تخلیه ملک های تجاری چیست؟

شرایط تخلیه اماکن تجاری در قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376 متفاوت است یعنی طبق قانون قدیم تمدید شده است. از آنجایی که مدت اجاره اماکن تجاری به صورت خودکار بود, به دلیل انقضای مدت, موجر دستور تخلیه ملک تجاری را دریافت نکرد. اما طبق قانون جدید این امکان وجود دارد. نوع و نحوه تخلیه املاک تجاری نیز در این دو قانون متفاوت می باشد و بسته به اینکه اجاره مشمول کدام یک از این قوانین است, نحوه برنامه ریزی نیز متفاوت است. طبق قانون قدیم نحوه اقامه دعوی مربوط به تخلیه املاک تجاری به این صورت است که متقاضی قبل از صدور حکم تخلیه باید دادخواستی تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. و در صورت احراز شرایط قانونی دستور صادر کند. محل های تجاری را تخلیه کنید.
اما اگر قرارداد اجاره مشمول قانون جدید سال ۱۳۷۶ باشد, تشریفات تشکیل پرونده متفاوت است. بر اساس این قانون, نحوه اقامه دعوی مربوط به تخلیه اماکن تجاری که قرارداد آن طبق مقررات این قانون تنظیم می شود (کتبی با مدت معین و با امضای شهود), مدت اجاره اماکن تجاری است. محل منقضی شده است, بدون درخواست تجدیدنظر قابل ارسال است. از طریق شورای حل اختلاف (در قراردادهای عادی) و یا اسناد رسمی (اجاره نامه رسمی) دستور تخلیه فوری را دریافت کنید.
اما در صورتی که موجر به دلایلی غیر از انقضای مدت قرارداد, مثلاً به دلیل تخلف مستاجر از اجاره نامه یا استفاده از آن بر خلاف متن قرارداد, قصد اخذ حکم تخلیه مستاجر را داشته باشد. باید به دادگاه یا شورای حل اختلاف شکایت کند و مستاجر را تخلیه کند. همچنین بر اساس قانون شورای حل اختلاف در مواردی که اجاره ملک تجاری شامل حق سرقفلی یا مالکیت باشد دادگاه صلاحیت صدور حکم تخلیه را دارد. در غیر این صورت شورای حل اختلاف حکم تخلیه را صادر می کند.

شرایط تخلیه ملک های تجاری چیست؟

سوال مهمی که در رابطه با تخلیه اماکن تجاری مطرح می شود این است که موجر در چه شرایطی می تواند دعوی را مطرح و پیگیری کند؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینید که چه قوانینی در اجاره نامه گنجانده شده است. در این زمینه در سال های 1356 و 1376 دو قانون مربوط به روابط موجر و مستاجر وجود داشت که مفاد آن متفاوت است. اماکن تجاری اجاره شده با اسناد رسمی یا شفاهی تا سال 1376 مشمول قانون سال 1356 بوده و طبق این قانون نمی توان مستاجر را پس از پایان مدت اجاره مجبور به افشای اطلاعات کرد. . مگر اینکه در این قانون شرایطی مشخص شده باشد. شرایط تقدیم دادخواست شامل اماکن تجاری بر اساس مواد 14 و 15 قانون 1356 می باشد:
در صورتی که مستأجر در شرایطی مال مورد اجاره را اجاره کند که مستأجر برخلاف قصد مندرج در اجاره نامه, تغییر کاربری یا شغل مورد اجاره را به گونه ای تغییر دهد که مشابه ملک مذکور در قرارداد نباشد. اگر ملک غیر قابل تعمیر آسیب ببیند یا مستاجر از ملک مورد اجاره تخلف کند یا از پرداخت اجاره امتناع کند. هنگام تخلیه اماکن تجاری موضوع این قانون مستاجر حق دریافت سرقفلی ملک را خواهد داشت. صرف نظر از اینکه در زمان عقد به موجر حسن نیت کرده باشد یا خیر. بدیهی است در مواردی مانند عدم پرداخت اجاره بها, تغییر شغل یا تخلف مستاجر, حق مطالبه حسن نیت را ندارد.
اما در مورد اماکن تجاری استیجاری بعد از سال 1376 تخلیه ملک تجاری مشروط به اینکه اجاره نامه کتبی و با امضای طرفین و دو شاهد باشد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می باشد. طبق قانون از جمله شرایط دعوای تخلیه می توان به انقضای مدت اجاره, عدم پرداخت اجاره بها, تخلف از قرارداد اجاره و تخلفات اجاره اشاره کرد.

تخلیه اماکن تجاری توسط وکیل در اصفهان | مسیح قاسمی

تخلیه اماکن تجاری توسط وکیل در اصفهان

 

تخلیه اماکن تجاری توسط وکیل

در این مقاله از دفتر حقوقی وکیل مسیح قاسمی به بررسی تخلیه اماکن تجاری پرداختیم. همچنین در این مقاله به انواع شرایط تخلیه این نوع اماکن تجاری نیز پرداخته شد. شایان ذکر است, شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با وکیل ملکی در اصفهان تماس حاصل فرمایید.تماس با وکیل