مشاوره نیاز داری؟

09131705100

با ما در ارتباط باش

masihghasemilawyer

مشاوره نیاز داری؟

09131705100

مشاوره نیاز داری؟

masihghasemilawyer@gmail.com

 

جرم فروش مال وقفی

جرم فروش مال وقفی

جرم فروش مال وقفی قواعد و شرایط خاصی است که نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم است, از جمله اصل عدم امکان فروش مال وقف و شرایط خاص فروش وقف. طبق ماده 349 قانون مدنی «بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مواردی که بین واقفین تعارض باشد به نحوی که خطر تلف یا ضرر مال وقف وجود داشته باشد». همچنین در مواردی که بحث در مورد وقف است که نیاز به وکیل ملکی در اصفهان برای رسیدگی به این موضوع دارید . بنابراین اصل این بیع مال موقوفه ممکن نیست, اما طبق ماده 349 قانون مدنی 3 استثناء بر این اصل وجود دارد:

• در صورتی که بین متعهدین علیه آنها اختلافی پیش بیاید به گونه ای که خوف گرمازدگی یا از بین رفتن مال متعهد ایجاد شود.
• وقتی بترسد که مال موقوفه از بین برود, به گونه ای که نفعی از آن ممکن نباشد و آبادانی آن ممکن نباشد.
• اگر مال موقوفه از بین برود, به گونه ای که امکان بهره برداری از آن وجود نداشته باشد و توسعه آن ممکن نباشد.

جرم فروش مال وقفی | مسیح قاسمی

جرم فروش مال وقفی

جرم فروش مال وقفی چیست؟

در ماده 349 قانون جرم فروش مال وقفی آمده است: «بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مواردی که بین واقف و موقوف علیهم اختلاف باشد به نحوی که خطر اتلاف حرارت یا خسارت مال وقف وجود داشته باشد. همچنین در مواردی که در بحث وقف مقرر شده است». به طور کلی بیع مال وقف جایز نیست مگر در موارد استثنایی که یکی از آنها را قانونگذار در ماده 349 قانون مدنی اعلام کرده است و آن زمانی است که بین وقف (کسانی که برایشان اختلاف است). . منفعت وقف بود) و این احتمال وجود دارد که اختلاف آنها به جنگ و دعوا و خونریزی بین آنها بینجامد (به نظر برخی از فقها خونریزی به معنای خودکشی است نه هر نوع خونریزی) یا این اختلاف منجر به وقف شود. عدم وصول, سایر مواردی که بیع مال موقوفه جواز دارد, در ماده 88 قانون مدنی توضیح داده شده است: «بیع وقف در صورتی جایز است که از بین برود یا بیم آن باشد که موجب تلف شود به طوریکه اگر ساختن آن غیرممکن باشد یا کسی آمادگی ساخت آن را نداشته باشد, از آن سود خواهند برد.»
و در ادامه ماده ۸۹ قانون جرم فروش مال وقفی اعلام شده است: «هر گاه بعضی از موقوفه خراب یا مشرف به خرابی می شود که ممکن است از آن انتفاق شود, ممکن است همان چیزی نباشد, فروخته می شود که بعضی از آنها را خراب می کند, باعث سلب انتفاع قسمتی می شود که باقی می ماند. بشود, در این صورت تمام فروخته می شود.» طبق ماده 56 قانون نحوه اجرای احکام مدنی: «هر گونه انتقال اعم از قطعی, مشروط و رهن نسبت به مال توقیف شده باطل است».

آیا می توان مال وقفی را فروخت ؟

در مواردی که مال موقوفه آسیب ببیند یا احتمال خسارت آن وجود داشته باشد و دیگر قابل استفاده نباشد, امکان فروش مال موقوفه وجود دارد. به گونه ای که امکان تعمیر, ساخت و ایجاد آن یا فرد مایل به انجام این کار وجود نداشته باشد. موارد دیگری که در قانون مدنی به صراحت پیش بینی شده است در مواردی است که در وقف از خوف خونریزی دلیل اختلاف بین موقوفین وجود داشته باشد, صرف وجود اختلاف بین موقوفه جواز انصراف و بیع نیست. اصل مال موقوفه مگر در مواردی که وجود داشته باشد. اختلافات مربوط به وقف باید به گونه ای باشد که احتمال به خطر افتادن جان فرد وجود داشته باشد. تمام این موارد اگر غیر ضوابط قانونی باشد, جزو جرم فروش مال وقفی می شود.
بر اساس قوانین جدید, در مواردی که حاکم شرع یا ولی قانونی, فروش مال موقوفه را بر اساس قانون وقف و مصلحت بالاتر اجازه دهد, با علم ولی فقیه نیز می توان بیع کرد. در شرع نیز و بنا بر ضرورت یا مصلحت است. چنین اجازه ای خواهد داد, اما طبق قانون تشکیل سازمان اوقاف و آیین نامه آن, در مواردی که فروش موقوفات مجاز باشد, با توجه به شرایط ذکر شده, اجازه رئیس سازمان به عنوان نماینده. قیم قانونی برای بیع لازم و ضروری است. شایان ذکر است شما کاربر عزیز می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با وکلای این مجموعه ارتباط برقرار کنید.

جرم فروش مال وقفی چیست ؟ | مسیح قاسمی

جرم فروش مال وقفی چیست ؟

جرم فروش مال وقفی در صورت خرابی آن چیست ؟

جرم فروش مال وقفی در صورت خسارت با حالات مختلفی رو به رو است. در ادامه ماده 349 قانون مدنی می گوید: «بیع مال موقوفه صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوفه و غیر به نحوی که موجب تلف مال موقوفه شود اختلاف باشد». در ماده 88 قانون مدنی نیز آمده است: «بیع وقف به شکلی که از بین رفته یا بیم خرابی آن باشد به نحوی که امکان منفعت از آن وجود نداشته باشد, در صورتی جایز است که ساخت آن غیر ممکن باشد یا بر عهده شخصی باشد” بنابراین, طبق این ماده فروش ملک موقوفه با شرایط زیر امکان پذیر است:
• مال موقوفه غیرقابل استفاده باشد یا در حالتی باشد که احتمال خسارت آن زیاد باشد به طوری که قابل استفاده نباشد.
• در صورتی وجود شرط بالا ( یعنی عدم امکان استفاده از مال ) باید خرابی به گونه ای باشد که غیر قابل تعمیر یا بازسازی باشد.
• اگر امکان تعمیر وجود دارد برای این کار هیچکس حضور ندارد.
در شرایط فوق امکان فروش ملک موقوفه وجود دارد و شایان ذکر است که حتما باید جرم فروش مال وقفی در نظر گرفته شود. نکته ای که در اینجا می توان به آن اشاره کرد مربوط به قسمتی از مال موقوفه است که خسارت دیده یا احتمال خرابی وجود دارد به طوری که امکان استفاده از آن وجود ندارد. در این صورت می توان همان قسمت آسیب دیده را فروخت مگر اینکه خسارت قسمتی از مال باعث عدم استفاده از همه چیز شود که در این صورت تمام مال فروخته می شود.

آیا می توان مال وقفی را فروخت ؟ | مسیح قاسمی

آیا می توان مال وقفی را فروخت ؟

جمع بندی

در این مقاله از دفتر حقوقی آقای مسیح قاسمی به بررسی جرم فروش مال وقفی پرداختیم. همچنین در این مقاله به تمام جنبه های قانونی آن نیز پرداختیم. شایان ذکرر است, شما کاربر گرامی می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با وکیل حقوقی در اصفهان آقای مسیح قاسمی ارتباط برقرار کنید. مسیح قاسمی همچنین بهترین وکیل طلاق در اصفهان می باشد آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.تماس با وکیل